1964 yılında kurulan Çocuk Sağlığı Derneği, toplumda çocuk sağlığı konusundaki bilinci ve olanakları arttırarak çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamayı amaçlamaktadır.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINIZI KUTLARIZ

∗∗∗

GÜNCEL DUYURU: OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

 ÇOCUK SAĞLIĞI DERNEĞİ YÖNETİM VE DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Çocuk Sağlığı Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 14:30’da Prof. Orhan Ersek Sok., Armir Apt. No:32 Daire:4, Şişli-İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 14:30’da aynı yer ve gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Emine Gülbin Gökçay
Denetleme Kurulu Başkanı: Melek Halit Necipoğlu

GÜNDEM:
1-Açılış ve Yoklama
2-Kongre Başkanlık Divan Seçimi
3-Saygı Duruşu
4-Derneğe ait İstanbul ili, Şişli ilçesi, Teşvikiye Mah., Prof. Orhan Ersek Sokağı No:32 adresinde bulunan ve tapuda 101 pafta, 827 ada, 25 parsel numaralı gayrimenkulün 6306 sayılı yasa gereği riskli yapı olarak tespit edilmesi nedeni ile yıkımı ve yeniden inşası hususunda bir inşaat firması ile anlaşılması, Arsa payı karşılığı inşaat ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanması ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
5-Dilek ve Temenniler
6-Kapanış

∗∗∗

24-30 NİSAN DÜNYA AŞI HAFTASI

Dünya Aşı Haftası, her yıl olduğu gibi bu yıl da Nisan’ın son haftasında gerçekleşecek. Aşı Haftası, her yaştan insanın hastalıklardan aşılamayla korunmasını hedefler ve bu konuda toplumda farkındalığın artırılması ve bilgilendirilmesi için düzenlenir.

Dünya Sağlık Assamblesi’ne üye 194 ülkenin Mayıs 2012’de destek verdiği Küresel Aşı Eylem Planı, 2020 yılına dek dünyadaki herkesin aşılara ulaşımını sağlamayı hedefler. Bu yolda pek çok ülke önemli aşamalar kaydetmiş olsa da, daha yapacak çok iş bulunmakta. Aşılamanın insan hayatı boyunca oynadığı önemli rol, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri’ne ulaşılabilmesi bakımından da önemlidir: Aşılama, yeni doğan bir çocuğun sağlık hizmetleriyle ilk karşılaşmasıdır. Çocuklar birinci basamak sağlık hizmetleri ile bu şekilde tanışmış olur ve bu bağ daha sonra da sağlıklı büyüme ve gelişimin zeminini oluşturur.

Aşılama sayesinde bugün her yıl dünya çapında 2 ila 3 milyon hayat kurtarılmakta. Aşılama, dünyanın en başarılı ve ‘maliyeti düşük-etkinliği yüksek’ sağlık uygulamalarındandır. Ancak bugün hala dünyada 19.400.000 çocuk ya hiç aşılanmamış ya da aşıları tamamlanmamıştır.

Aşağıdaki tablo, 2015 yılı sonu itibariyle aşılama oranlarını göstermekte.

2017 yılı Aşı Haftası’nda Dünya Sağlık Örgütü ve ortak çalıştığı kurumların hedefleri:

  • Aşılamanın en üst derecede öncelik taşıyan küresel bir sağlık yatırımı olduğunu vurgulamak,
  •  Küresel Aşı Eylem Planı’nın başarıya ulaşması için gereken adımların neler olduğunu anlatmak,
  •  Sürdürülebilir kalkınma ve küresel sağlık güvenliğinde aşılamanın oynadığı önemli rol konusunda toplumu bilgilendirmek.

Aşı uygulamaları, ülkemizde aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde yapılmaktadır. Aşı takviminde yer alan aşılar Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanır.

#VaccinesWork

http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2017/event/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/

Save

Save

Save

Save