gulucuk bebek

6. ULUSAL, 1. ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 29 KASIM– 2 ARALIK 2017, ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğini, sosyal, eğitimsel, klinik bilgi ve uygulama, mesleki açılardan inceleyecek kongrede, “Pediatri Hemşireliğinde Lisansüstü Eğitim” çalıştayı ile güncel ve önemli kurslar da yer aldı.

Bilimsel program için resmi internet sitesi www.pediatrihemsireligi2017.com ziyaret edilebilir.