gulucuk bebek

6. ULUSAL, 1. ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 29 KASIM– 2 ARALIK 2017, ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğini, sosyal, eğitimsel, klinik bilgi ve uygulama, mesleki açılardan inceleyecek kongrede, “Pediatri Hemşireliğinde Lisansüstü Eğitim” çalıştayı ile güncel ve önemli kurslar da yer alacaktır.

Bilimsel program ve ayrıntılı katılım bilgisi için resmi internet sitesi www.pediatrihemsireligi2017.com ziyaret edilebilir.