gulucuk bebek

5. ULUSAL SOSYAL PEDİATRİ KONGRESİ 28 KASIM- 1 ARALIK 2018 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

5. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi 28 Kasım – 1 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul’da Dedeman Bostancı Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Katılımınız ve bilimsel program için resmi internet sitesi www.sosped2018.org ziyaret edilebilir.

Kongre kapsamında ele alınacak konular ve kurslar:

– ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KORUYUCU ÇOCUK SAĞLIĞI GİRİŞİMLERİ

GELİŞİM

 • Çocuk beyin gelişimi-nöral plastisite
 • Çocuk beyin gelişiminde çevr esel maruziyetlere farklı duyarlılık
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu önlenebilir mi?
 • Otizm spektrum bozukluğunda erken tanı ve tedavinin rolü
 • Erken çocukluk dönemi duygusal sorunlarıyla nasıl baş edilir?
 • Okula başlama sorunu olan çocuğa yaklaşım
 • Çocuk ruh sağlığının korunması ve erken müdahale yöntemleri
 • Dünyada çocuk sağlığı alanında erken müdahale politikaları
 • Bebek ruh sağlığının geliştirilmesinde anne babanın rolü
 • Peripartum depresyon ve bebeğin beyin gelişimi
 • Gebelikte SSRI kullanımı, bebekte düzenleme sorunları
 • Duyarlı anne babalık
  • Gebelik ve erken çocukluk döneminde babanın rolü
  • Ebeveyn eğitimleri
  • Oyun ve aile terapisi
  • Disiplin yöntemleri (Pozitif pekiştirme yöntemleri)
  • Erken çocukluk dönemi bakım özellikleri ile erişkin dönem ilişki paternleri
 • Dünyada dil gelişiminin geliştirilmesinde uygulanan yöntemler
  • Konuşma ve dil gelişimi
  • Anne duyarlılığının dil gelişimi üzerine etkisi
 • Sağlıklı uyku alışkanlıklarının geliştirilmesi
  • Anneyle beraber uyuma
  • Çocuğun kendi odasına geçirilmesi
  • Emziren ve formül süt ile beslenen bebeklerde uyku
 • Mizaç, Dayanıklılık
 • Bağlanma
  • Güvenli bağlanmanın desteklenmesi
  • Anne ve bebekler için bilinçli farkındalık
 • Sosyal ve Duygusal gelişim; gelişimin desteklenmesi
 • Davranışsal sorunlar (Erken çocukluk dönemi eğitimi)
  • Öğrenme bozuklukları
  • Dışa vurum sorunları
  • Davranışsal sorunlardan koruma
  • Davranışsal sorunların tedavisi
 • Motor gelişimin desteklenmesi


– BESLENME

 • Emzirme politikalarında son durum
 • Emzirme sorunları olgularla
 • İlk 1000 günde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi
 • Duyarlı beslenme/bebek önderliğinde besinle tanışma
 • İnfantil kolik (Mikrobiyota ve Probiyotikler)
 • Gıda reddi ve İştahsız çocuğa yaklaşım
 • Besin ürün desteklerinin kullanımı
 • Yeme ve beslenme sorunları
 • Vitamin ve mineral destekleri
 • Diş sağlığında güncel uygulamalar


– ÇOCUKTA TRAVMA VE STRES

 • Erken çocukluk dönemi olumsuz yaşam deneyimleri
 • Çocuk İhmali
 • Sözel, duygusal istismar
 • Sosyal Hizmetlerde son gelişmeler


– BAĞIŞIKLAMA

 • Aşı uygulamalarının erken çocukluk dönemindeki etkileri
  • Gebe aşılamaları
  • Çocukluk çağı aşı uygulamaları
  • Alerjik çocuklarda aşılama
  • Transplant sonrası aşı uygulamaları

KURSLAR

 • BAĞIŞIKLAMA
 • ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ UYKU SORUNLARI
 • ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİ
 • PEDİATRİK EPİDEMİYOLOJİ