Üyelik

Üyelik ve Gönüllü Çalışma

Derneğimize üye olmak için istekler Yönetim Kurulu gündemine alınmakta ve üyelik bu kurul tarafından onaylanarak gerçekleşmektedir.

Üyelerimizden beklenenler, 3 yıl aralarla yapılan Genel Kurul’a katılma ve Derneğin ilkeleri doğrultusunda programlarına katkıda bulunmaktır. Bu katkılar, Derneğe ya da belirli bir programa maddi kaynak sağlama, Derneğin ilişki ve tanıtım etkinliklerinde yardımcı olma, ya da gönüllü çalışma şeklinde çok yönlü olabilir.

Şefkat Eli programımızın yürütülmesinde gönüllü çalışanlarımızın önemli desteği bulunmaktadır. Gönüllü çalışanların sayısının artması çocuklarımıza uzatılan yardım elinin etkisini güçlendirecektir.

Siz de programlarımızda gönüllü olarak çalışmayı düşünürseniz, Derneğimize doğrudan başvurabilirsiniz.

Eposta:  cocuksagder@superonline.com
Telefon: 0212 230 5913