Amaç

Çocuk Sağlığı Derneği’nin amacı:

  • Maddi ihtiyaç ve bilgisizlik sebebiyle çocuklarına bakamayan ailelere planlı yardımda bulunmak,
  • Türkiye’de koruyucu ve sosyal çocuk hekimliğinin yerleşmesine, böylece çocukların doğum öncesinden ergenlik yaşlarının sonuna kadar, bedensel, zihinsel ve sosyal yönlerden sağlıklı olmalarına katkıda bulunmak, çocuklarda hastalık ve ölümlerin azaltılmasına çalışmak, ailelere bu konuda destek olmak, yol göstermek,

  • Çocuk hekimliğinin bilimsel düzeyini yükseltmeye çalışmak, bu konularda bilimsel çalışmaları desteklemek,
  • Çocuklarla ilgili  hemşire, çocuk bakıcısı, sosyal ve teknik yardım elemanı yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Hekimler, diğer sağlık çalışanları, öğrenciler ve halk için eğitici programlar düzenlemek, bunun için yerli ve yabancı uzmanlar davet etmek,
  • Kadın ve çocuk sağlığı ile ilgili dergi, broşür ve kitaplar yayınlamak, kitaplık kurmaktır.