24-30 NİSAN DÜNYA AŞI HAFTASI

Dünya Aşı Haftası, her yıl olduğu gibi bu yıl da Nisan’ın son haftasında gerçekleşecek. Aşı Haftası, her yaştan insanın hastalıklardan aşılamayla korunmasını hedefler ve bu konuda toplumda farkındalığın artırılması ve bilgilendirilmesi için düzenlenir.

Dünya Sağlık Assamblesi’ne üye 194 ülkenin Mayıs 2012’de destek verdiği Küresel Aşı Eylem Planı, 2020 yılına dek dünyadaki herkesin aşılara ulaşımını sağlamayı hedefler. Bu yolda pek çok ülke önemli aşamalar kaydetmiş olsa da, daha yapacak çok iş bulunmakta. Aşılamanın insan hayatı boyunca oynadığı önemli rol, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri’ne ulaşılabilmesi bakımından da önemlidir: Aşılama, yeni doğan bir çocuğun sağlık hizmetleriyle ilk karşılaşmasıdır. Çocuklar birinci basamak sağlık hizmetleri ile bu şekilde tanışmış olur ve bu bağ daha sonra da sağlıklı büyüme ve gelişimin zeminini oluşturur.

Aşılama sayesinde bugün her yıl dünya çapında 2 ila 3 milyon hayat kurtarılmakta. Aşılama, dünyanın en başarılı ve ‘maliyeti düşük-etkinliği yüksek’ sağlık uygulamalarındandır. Ancak bugün hala dünyada 19.400.000 çocuk ya hiç aşılanmamış ya da aşıları tamamlanmamıştır.

Aşağıdaki tablo, 2015 yılı sonu itibariyle aşılama oranlarını göstermekte.

2017 yılı Aşı Haftası’nda Dünya Sağlık Örgütü ve ortak çalıştığı kurumların hedefleri:

 • Aşılamanın en üst derecede öncelik taşıyan küresel bir sağlık yatırımı olduğunu vurgulamak,
 •  Küresel Aşı Eylem Planı’nın başarıya ulaşması için gereken adımların neler olduğunu anlatmak,
 •  Sürdürülebilir kalkınma ve küresel sağlık güvenliğinde aşılamanın oynadığı önemli rol konusunda toplumu bilgilendirmek.

Aşı uygulamaları, ülkemizde aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde yapılmaktadır. Aşı takviminde yer alan aşılar Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanır.

#VaccinesWork

http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2017/event/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/

***

Save

Save

Save

Save

Genel kategorisine gönderildi | 24-30 NİSAN DÜNYA AŞI HAFTASI için yorumlar kapalı

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

 ÇOCUK SAĞLIĞI DERNEĞİ YÖNETİM VE DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Çocuk Sağlığı Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 14:30’da Prof. Orhan Ersek Sok., Armir Apt. No:32 Daire:4, Şişli-İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 14:30’da aynı yer ve gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Emine Gülbin Gökçay
Denetleme Kurulu Başkanı: Melek Halit Necipoğlu

GÜNDEM:
1-Açılış ve Yoklama
2-Kongre Başkanlık Divan Seçimi
3-Saygı Duruşu
4-Derneğe ait İstanbul ili, Şişli ilçesi, Teşvikiye Mah., Prof. Orhan Ersek Sokağı No:32 adresinde bulunan ve tapuda 101 pafta, 827 ada, 25 parsel numaralı gayrimenkulün 6306 sayılı yasa gereği riskli yapı olarak tespit edilmesi nedeni ile yıkımı ve yeniden inşası hususunda bir inşaat firması ile anlaşılması, Arsa payı karşılığı inşaat ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanması ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
5-Dilek ve Temenniler
6-Kapanış

∗∗∗

Duyurular kategorisine gönderildi | OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI için yorumlar kapalı

ÇOCUK SAĞLIĞI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Çocuk Sağlığı Derneği’nin (2014-2015-2016) yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 14:00’te Prof. Orhan Ersek Sok. Armir Apt. No:32 Daire:4 Şişli- İSTANBUL adresindeki Dernek merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 15 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 14:00’te aynı yer ve gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Emine Gülbin Gökçay

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Kongre Başkanlık Divan Seçimi
 3. Saygı Duruşu
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet, Hesap ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması
 5. Raporların Görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun İbrası
 6. Tahmini Bütçenin Okunması
 7. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi
 8. Dilek ve Temenniler
 9. Kapanış

∗∗∗

 

Duyurular kategorisine gönderildi | Yorum yapın

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

1992 yılında Birleşmiş Milletler kararı ile 3 Aralık “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir. Tüm dünyada engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması amacı için çalışılması gerektiğini hatırlatan bir gün olarak tüm dünyaya duyurulmuştur.

Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple bedensel, ruhsal, zihinsel  ya da sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetme, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır. Hayatın her alanında engellilere saygı göstermek her ferdin görevidir.

Toplumda engelli çocuklara yaklaşımda “Ne yapamadığını değil neler yapabileceğini görün” yaklaşımı temel alınmalıdır. Engelli vatandaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılması, kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi umuduyla “Bizim için bizsiz asla” sloganı ile  3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlarız.

Duyurular kategorisine gönderildi | Yorum yapın

ERGEN SAĞLIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

Dernek merkezinde 24.06.2016 Cuma günü 12:15-13:00 saatleri arasında burs alan öğrencilerimizin ‘’Ergen Sağlığı’’ konusunda bilgilendirilmesi, Dernek Üyemiz Uzm. Dr. Aylin Yetim tarafından gerçekleştirilmiştir. Katılımcı 18 öğrenci ve ailelerine, katkıda bulunanlara teşekkür ederiz.

Duyurular kategorisine gönderildi | Yorum yapın

VEFAT

Dernek Başkanımız Sayın Prof. Dr. Gülbin Gökçay’ın babası vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

 

Duyurular kategorisine gönderildi | Yorum yapın

ÇOCUK SAĞLIĞI DERNEĞİ TOPLUMUN AŞILAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMESİNE KATKIDA BULUNUYOR

 

Bağışıklama diğer adıyla aşı uygulamaları  maliyet yarar oranı en etkin koruyucu çocuk sağlığı uygulamasıdır. Aşı uygulamaları sayesinde çiçek hastalığının dünyadan kökü kazınmış, ülkemizde kızamık ve çocuk felci hastalığı görülmez olmuştur. Aşıların başarısı sonucu hastalıklar önlenirken aşılar konusunda doğru olmayan bir takım tartışmalar yazılı basında ve internet ortamında yer almaktadır. Toplumda aşıların, etkinliği ve koruyuculuğu konusunda kuşkular oluşmakta, aşılama oranları düştüğü takdirde de bazı ülkelerde olduğu gibi hastalık salgınlıkları görülebilmektedir.

 

Diğer yandan bilim insanlarının çalışmaları ile birçok yeni aşı günümüzde  insanlığın yararına sunulmaktadır. Bu durumda aşı takvimleri karmaşıklaşmakta ve zaman zaman ailelerin bilgilenmeleri yetersiz kalmaktadır.  Aşı uygulamaları konusunda kreşe giden çocuklar için değişen aşı takvimine uyumsuzluk da bu sorundan biridir.

 

Toplumun aşı uygulamaları konusunda zamanında ve  doğru bilgilendirilmesi giderek daha da önem kazanmaktadır.  Bu konuda sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir. Bu görev bilinci ile Çocuk Sağlığı Derneği olarak aşılar konusunda toplumun doğru bilgilendirmesine katkıda bulunmak amacı ile bu projeyi başlatmış bulunuyoruz.

 

Çocukların okul öncesi aşıları konusunda ailelerin ve eğitimcilerin farkındalığının arttırılması” başlıklı bu proje kapsamında  okul öncesi dönemde çocuğu olan ailelere ve eğitimcilere Mayıs –Aralık 2014 tarihleri arasında kreşlerde aşılar ve aşı ile korunan hastalıklar konusunda eğitimler verilecek ve eğitsel belgeler hazırlanarak dağıtılacaktır. Bu eğitici belgeler derneğimizin elektronik sayfasında da yer alacaktır.

 

Bu amaçla  kreş yöneticileri ile görüşülerek seminerler düzenlenmeye başlanmıştır.

Kreşleri ziyaret ederek ailelerin, yöneticilerin ve eğiticilerin sorularını yanıtlayan proje sorumlusu ve dernek yönetim kurulu üyesi  Prof. Dr. Ayşe Kılıç; ilginin büyük olduğunu Mayıs Haziran aylarında ziyaret edilen 10 kadar kreşte yöneticilerin Eylül ayı içerisinde tekrar toplantıların yapılmasını önerdiklerini belirtmektedir. Proje kapsamında kısa zaman içerisinde ulaşılan yönetici, eğitmen veya ailelerin genel görüşünün ”Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan bu eğitici aktivitelerin çok yararlı olduğu, aşılar ve hastalıklar konusunda doğru ve gerçek bilgilere toplumun gereksinim duyduğu” şeklindedir.

 

Proje konusunda daha fazla bilgi için Çocuk Sağlığı Derneği ile iletişime geçebilir ve dernek elektronik adresinden gelişmeleri izleyebilirsiniz.

 asiprojesi-brosur

Duyurular kategorisine gönderildi | ÇOCUK SAĞLIĞI DERNEĞİ TOPLUMUN AŞILAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMESİNE KATKIDA BULUNUYOR için yorumlar kapalı

EVDE ÇOCUK BAKIMI KİTABI

Prof. Dr. Olcay Neyzi ve Prof. Dr. Ayşen Bulut tarafından düzenlenen ”Evde Çocuk Bakımı Kitabı” gerek anne-babalara gerekse 0-5 yaş çocukların evde bakımını üstlenen kişilere yardımcı olacaktır.

İlk üç sayfasını aşağıda sizlerle paylaştığımız,  Evde Çocuk Bakımı Kitabı’mızın devamını okumak için Dernek Merkezimizden temin edebilirsiniz.

EVDE ÇOCUK BAKIMI KİTABI; ÖNSÖZ

Bir çocuğun gerek bedensel ve zihinsel gelişimi gerekse psikolojik yapısı büyük ölçüde içine doğduğu ortamın ona sağladığı olanaklarla belirlenir. Söz konusu olanaklar çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesi  için  beslenme , giyim gibi  ihtiyaçlarının  karşılanması ve evin fiziksel ortamının  iyi  bir  düzeyde olmasını gerektirir. Ancak bunların yanı sıra ve  çocuğun sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde belki de en önemli olan etmen, onu bilgi ve sevgi ile büyütecek bir annenin , ya da belirli zamanlarda onu yerini alabilecek bir bakıcının varlığıdır. Özellikle ilk iki yaşta, birebir ilişki kurabileceği, bağlanabileceği birisinin olması, çocuğun gelecekteki kişiliğinin oluşmasında da önemli bir etmen olan güven duygusunun yerleşmesi ve pekişmesi açısından büyük önem taşır.

Ülkemizde bir çok anne, çocuk yetiştirme konusunda yeterince bilgilenmiş değildir ve bu konuda bilgilere ve desteğe gereksinimi vardır. Buna karşın , annelik içgüdüsü ve çocuğuna duyduğu sevgi, birçok anneye çocuğu ile iyi bir iletişim kurması için yol gösterici olur. Çalışma yaşamı ya da başka nedenlerle kısa süreli ya da görece uzun bir zaman süresince annenin yerine çocuğun bakımını ve sorumluluğunu üstlenecek kişilere hiç de kolay olmayan bir görev düşmektedir. Bir çocuğun sorumluluğunu üstlenebilmek için çocuk sağlığı ve çocuk bakımı konularında bilgili olmak yeterli değildir, hem de ailesiyle iyi ve etkili bir iletişim kurabilmek gerekir. Daha da önemlisi, çocukları her şeyiyle sevmek, sevebilmek, anlamak gerekir.

Bu kitapçıkta sunulmuş olan 0-5 yaş arası çocuğun bedensel ve psikososyal gelişimi ve sağlığı ile ilgili bilgilerin gerek çocuk bakıcılığını bir meslek olarak edinmeyi amaçlayan kişilere, gerekse anne- babalara ve çocuğun bakımı ile ilgilenen aile bireylerine yardımcı olacağını ve bir çok sorunlara yaklaşımlarında yol gösterici olacağına inanıyoruz.

BÖLÜM I. SAĞLIKLI OLMA

I. BÜTÜNSEL SAĞLIK

Sağlık, bireyin sadece hasta veya sakat olmaması değil, bedence, akılca ve toplum içinde tam olarak iyi olma hali ve bunu sürdürmedir.

İyilik hali bedenimizde oluşan değişikliklerden olumsuz yönde etkilenebilir. Örneğin vücudumuza mikropların girmesi sonucu ateş ve öksürük meydana gelmesi ve akciğerlerin solunum  görevini yerine getirememesi ile görülen solunum yetersizliği bir hastalık halidir.

Sakatlıklar sonucu vücudun alışılagelmiş duyu ve hareketlerinden en az birini kaybetmesi ya da tam olarak yerine getirememesi gibi durumlarda da sağlımız bozulmuştur. Sakatlıklar doğuştan olabildiği gibi geçirilen hastalıklar veya kazalar sonucunda da meydana gelebilir. Doğuştan gözlerin görmemesi veya kaza sonucu bir kolun kaybedilmesi gibi.

Akıl sağlığı, ” kendimiz ve çevremizle uyum içinde yaşayabilmemiz”  olarak tanımlanabilir. Bu uyum için kendi özelliklerimizi tanımalı, olumlu yönlerimizi geliştirirken olumsuz yönlerimizi azaltmalıyız. Evde, okulda ve çalıştığımız işte kendimizi iyi bir şekilde ifade edebilmeli ve çevremizdeki farklı görüşlere anlayış ve hoşgörüyle yaklaşıp çok sayıda insanla değişik ilişkiler yaşayabilmeli ve bunda zorlanmamalıyız.

Toplumsal iyilik hali de sağlıklı olmanın gerekenlerinden biridir. Yaşadığımız toplumda, çevremizle olumlu ilişkiler kurarak zorlanmadan yaşamalı ve çalışmalıyız. Ailemiz, akrabalarımız, arkadaşlarımız, komşularımız ve iş ortamında birlikte olduğumuz kişiler bizim toplumsal çevremizi oluşturur. Çevremizle olumlu ilişkilerde bulunmak, kendimize ve başkalarına zarar vermemek, bireysel sağlığı ilgilendirdiği gibi toplumu da ilgilendiren bir olaydır.

Sağlıklı gelişme kavramı bedensel gelişmenin yanı sıra zihinsel olarak gelişmeyi de kapsar. Olumlu ilişkiler içinde yetişmek zihinsel gelişmeyi sağlayan en önemli araçtır.

Sağlıklı olmak pek çok özellik ve deneyim birikimine bağlıdır.

İlk koşul sağlıklı doğmaktır. Yaşama sağlıklı başlamak en önemli sağlıklı olma özelliğidir. Gebeliğin planlı olarak, anne ve babanın isteğiyle oluşması, gebelik süresince annenin sağlığına özen göstermesi, doğumun sağlıklı ortamda ve destek sağlanarak gerçekleşmesi bu açıdan çok önemlidir.

ikinci koşul sağlıklı beslenmedir. Beslenme, büyüme-gelişmenin devamını ve sağlığın korunması için karbonhidratlar, proteinler, yağlar,vitaminler, mineraller ve su olarak sınıflanan besin öğelerinin gerekli miktarda alınıp, vücutta kullanılmasıdır. Besin öğelerinin yetersizliği durumunda, vücut çalışmasında ve büyüme gelişmede aksamalar olur. Sağlık olumsuz etkilenir.

Sağlığı Koruyucu Davranışlar

Sağlığa zararlı olan dış etkenlerden korunmak için olumlu davranışlar geliştirmek bir başka önemli sağlık koşuludur. Temizlik kurallarına uymak sağlıklı olmak için gereken en temel davranıştır. Ellerin yıkanması, dişlerin fırçalanması, uzayan tırnakların kesilmesi, besinlerin temizlik kurallarına uygun biçimde hazırlanması gibi işlemler bu açıdan çok önemlidir. Sigara, alkol ve madde bağımlılığı, başkasına ya da kendine bilerek zarar verme gibi davranışlar hem bireysel hem toplumsal sağlığı kötü etkiler.

Sağlığı koruyan uygulamalardan yararlanmak da gereklidir. Bulaşıcı hastalıklara karşı geliştirilmiş aşıların düzenli olarak yaptırılması ile hastalıklardan korunmak, istenmeyen gebeliklerden bireyin isteklerine uygun ve geçerli yöntemler kullanarak korunmak, cinsel yolla bulaşan hastalıklarla karşılaşmamak için cinselliğin güven içinde yaşanması olumlu sağlık davranışları arasındadır. Ailelerin beklentileri olan sayıda çocuk sahibi olmaları anne, çocuk, aile ve toplum sağlığı açılarından özel bir önem taşır.

Var olan sağlık hizmetlerinden yararlanmak ve belli aralıklarla sağlık kontrolünden geçmek, büyüme ve gelişme çağında çocuklarda olduğu gibi, erişkinler için de karşılaşılabilceksağlık sorunlarının erken tanımlanabilmesi için önemli bir sağlık girişimidir. Hasta olmadan önce alınan sağlık bakımı gibi, hastalık ya da sakatlık olduğunda da sorun ilerlemeden hizmetlerden yararlanmak, doktora başvurmak sağlığı sürdürmek için gereklidir.

Hastalıklara yol açan üç temel neden vardır:

Yapısal nedenler; kalıtımla aileden geçen ya da sonradan edinilmiş etmenlere bağlı olabilir. Kanın pıhtılaşma bozukluğu gibi kan hastalıkları , tiroid bezinin az ya da aşırı çalışması gibi hormon salınımı düzensizlikleri ve şeker hastalığı gibi metabolik bozukluklar yapısal hastalık nedenleridir.

Çevresel nedenler; fiziksel çevre (içme suyunun kirlenmesi, çöpler, lağımlar, iklim, havada radyasyon gibi ortam kirlilikleri), kimyasal çevre (fabrikalardan atılan kimyasal maddeler, boyalar, zehirli ve kanser yapıcı maddeler), biyolojik çevre (mikroplar,bit,pire,sivrisinek  gibi canlılardan etkilenme), psikolojik etkenler (stres, kavga, istenmeyen davranışlara maruz kalma, üzüntü ve huzursuzluklar), ekonomik ve kültürel etkenler (örneğin bebekleri kundaklama alışkanlığı kalça çıkığı gelişme olasılığını, ekonomik koşulların kötü olması yetersiz beslenme ve sağlıksız fizik ortam olasılığını arttırır) sağlığı etkileyen çevre nedenleridir. Toplumda hastalık nedenleri sıklıkla biyolojik kaynaklıdır. ancak, içinde yaşanan fizik çevre çoğu kez biyolojik etkenlerle karşılaşmayı kolaylaştırır. Yoksulluk, eğitimsizlik ve kötü yönetimin yaygın olduğu bir toplumda fizik çevrenin de iyi olması beklenemez.

Sağlığa zararlı davranışlar; sigara alışkanlığı, alkol-ilaç bağımlılığı, güvenli olmayan cinsellik, doğru beslenmeme, şiddete maruz kalma, hareketsiz yaşam doğrudan sağlık sorunu olabileceği gibi, başka sorunlara yol açmaları açısından da önemlidir.

Sağlıklı olmak bireysel sorumluluk gerektirir. Sağlıksızlığa neden olan pek çok etken birbiriyle etkileşerek istenmeyen etkileri artırabilir. Bunun gibi, sağlığı koruyan pek çok davranış ve ortam da  birbirinin olumlu etkisini pekiştirirler. Bireyin olumsuz etkenlerden korunup, olumlu davranışlarını geliştirmesi ve sağlıklı ortamlarda yaşama için çaba göstermesi önemli ölçüde kendi elindedir. Sağlıklı olmak bir haktır. Her hak gibi, sağlık hakının da verilen bir hak değil, alınan bir hak olabileceği unutulmamalı, sağlıklı olmak için bireyler ellerinden geleni yapmalıdır.

Sağlıklı olmada öz sorumluluk olarak isimlendirilebilecek bilinçlenme düzeyi ve bu bilince uygun olarak çocuk yetiştirmek, gençliğini yaşamak ve yaşlanmak her bireyin en temel yaşam beklentisi olmalıdır.

Duyurular, Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SOSYAL PEDİYATRİ BİLİM DALI

Kısa tarihçe
Bilim Dalımız 1986 yılında kurulmuştur. Kurucu başkanımız Prof. Dr. Olcay Neyzi’dir.

Özel araştırma ve hizmet alanları
• Pediatrik epidemiyoloji
• Koruyucu çocuk sağlığı hizmetleri
• Aşı ile korunulabilen hastalıklar ve aşı uygulamaları
• Anne sütü ile beslenmenin korunması, yaygınlaştırılması ve desteklenmesi
• Çocuk ve anne sağlığı açısından sağlıklı beslenme
• Çevre sağlığı
• Sağlam çocuk izlemi (çocuk sağlığının izlemi)
• Toplumda çocuk bakımı
• Okul sağlığı
• Sağlık eğitimi
• Çocuk istismarı ve ihmali
• Büyüme ve gelişmenin izlenmesi
• Ulusal büyüme eğrilerinin geliştirilmesi
• Çocukluk çağı hastalıklarına bütüncül yaklaşım
• İshalli hastalıklara yaklaşım
• Ulusal mama kodunun oluşturulması,
• Kaza ve yaralanmaların önlenmesi
• Yukarıda belirtilen alanlar konusunda T.C. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, Sosyal Pediatri Derneği, Çocuk Sağlığı Derneği ve Avrupa Sosyal Pediatri Derneği ile ortak çalışmalar yürütür, danışmanlık hizmetleri verir.
• Poliyomiyelit eradikasyonu, kızamık eliminasyonu, tamamlayıcı beslenmenin geliştirilmesi, okul sağlığı programlarının düzenlenmesi emzirme danışmanlığı, anne sütü ile beslenmenin korunması, yaygınlaştırılması ve desteklenmesi konularında ülke çapındaki etkinliklere katkıda bulunur.

Sertifika programları
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Sosyal Pediatri Doktora Programına, Ana Çocuk Sağlığı ve Beslenme Yüksek Lisans programlarına destek olmaktadır. Emzirme Danışmanlığı kursları yürütülmektedir.

Hizmetler
Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği (Sağlam Çocuk Kliniği adı 2005 yılındaki akademik kurul kararı ile değiştirilmiştir), bilim dalının temel uygulama ve hizmet birimidir. İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinin derslerinde yer alır. Koruyucu çocuk sağlığı, aşı uygulamaları, çocuk izlemi, toplumda çocuk sağlığı, bakımı ve beslenmesi, engelli çocuğun izlenmesi, çocuk istismarının ve kazalarının önlenmesi, anne sütü ile beslenmede danışmanlık, pediyatrik epidemiyoloji konularında eğitim yapar. İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarının yürütülmesine katkıda bulunur.

Genel işlem dökümü
Sosyal Pediyatri Bilim Dalı anabilim dalında çalışan psikolog, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı ve diyet uzmanlarından destek alır, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Aile Sağlığı, Halk Sağlığı, Diş Hekimliği Fakültesi Pedodontoloji, Halk Sağlığı ve Peridontoloji Anabilim Dalları ile ortak çalışmalar yürütür. Yılda yaklaşık 4800 çocuk muayene edilmekte, 10,000 doz aşı yapılmaktadır.

Mezuniyet öncesi eğitime katılım
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimi. Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin uygulamalı eğitimi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Uzmanlık öğrencilerinin eğitimi.

Mezuniyet sonrası eğitim programları
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı mezuniyet sonrası eğitimine katkıda bulunur. Pediatri Günleri, Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu ve Sosyal Pediatri Derneği eğitim programlarına katkıda bulunulur. Kadın Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Biriminde emzirme danışmanlığı ve gebe eğitimi programlarının yürütülmesine destek olur.

Uzmanlık eğitim programı
Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Programı içinde zorunlu rotasyonlar arasında yer alır. Uzmanlık öğrencileri aşağıdaki konularda eğitim alır:
• Koruyucu çocuk sağlığı uygulamaları
• Aşı uygulamaları
• Taramalar
• Çocuk sağlığı izlemi
• Toplumda çocuk sağlığı bakımı
• Pediatrik epidemiyoloji
• Emzirmenin ve beslenmenin değerlendirilmesi
• Kazalardan korunma
• Çocuk İstismarı ve ihmali
• Aile eğitimi

Misyon
Sosyal Pediyatri Bilim Dalı, çocukların bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal sağlığını koruma, sağlam olduğu düşünülen çocukları değerlendirme ve sağlığın sürdürülmesini destekleme konusunda eğitim ve araştırma yapar; bu alandaki hizmetin geliştirilmesi için çalışır. Bünyesinde bu amaçla model hizmet birimleri oluşturur. Çocukla uğraşan hekimlerin bakış açısını tek bir çocuktan toplumdaki tüm çocuklara çeker. Eğitim, aile, sosyal ve kültürel çevre, ekonomik durum ve politikaların çocuk sağlığına etkisini değerlendirir. Klinik uygulamalar ile toplum sağlığı ilkelerini sentezleyebilir. Toplumun kaynaklarını diğer meslek alanları ile işbirliği içinde kullanarak, bütün çocuklara özellikle hizmetlere ulaşmakta güçlük çekenlere sağlık hakkını ulaştırabilme kavramı üzerine çalışmalar yapar; bu kavramı ve yöntemi sağlık alanında çalışmak üzere yetişeceklere öğretir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve bütünleştirici hizmetleri (anne sağlığı ve aile sağlığı gibi) bünyesinde barındırır, kanıta dayalı uygulamaların geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

Vizyon
Çocukların sağlığı, aileleri, çevreleri ve içinde yaşadıkları toplum ile bir bütündür. Koruyucu çocuk sağlığı uygulamaları önemlidir. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim etkinlikleri, temel olarak koruyucu çocuk sağlığına ve en sık görülen, en fazla engelliliğe yol açan sorunlara yönelik olmalıdır.

İletişim Bilgileri
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı. Dahili Tel: 31547 . E-posta adresi: scocuk@istanbul.edu.tr

Duyurular kategorisine gönderildi | Yorum yapın