Etkinlikler

ÇOCUK SAĞLIĞI DERNEĞİ TOPLUMUN AŞILAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMESİNE KATKIDA BULUNUYOR

Bağışıklama diğer adıyla aşı uygulamaları  maliyet yarar oranı en etkin koruyucu çocuk sağlığı uygulamasıdır. Aşı uygulamaları sayesinde çiçek hastalığının dünyadan kökü kazınmış, ülkemizde kızamık ve çocuk felci hastalığı görülmez olmuştur. Aşıların başarısı sonucu hastalıklar önlenirken aşılar konusunda doğru olmayan bir takım tartışmalar yazılı basında ve internet ortamında yer almaktadır. Toplumda aşıların, etkinliği ve koruyuculuğu konusunda kuşkular oluşmakta, aşılama oranları düştüğü takdirde de bazı ülkelerde olduğu gibi hastalık salgınlıkları görülebilmektedir.

Diğer yandan bilim insanlarının çalışmaları ile birçok yeni aşı günümüzde  insanlığın yararına sunulmaktadır. Bu durumda aşı takvimleri karmaşıklaşmakta ve zaman zaman ailelerin bilgilenmeleri yetersiz kalmaktadır.  Aşı uygulamaları konusunda kreşe giden çocuklar için değişen aşı takvimine uyumsuzluk da bu sorundan biridir.

Toplumun aşı uygulamaları konusunda zamanında ve  doğru bilgilendirilmesi giderek daha da önem kazanmaktadır.  Bu konuda sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir. Bu görev bilinci ile Çocuk Sağlığı Derneği olarak aşılar konusunda toplumun doğru bilgilendirmesine katkıda bulunmak amacı ile bu projeyi başlatmış bulunuyoruz.

“Çocukların okul öncesi aşıları konusunda ailelerin ve eğitimcilerin farkındalığının arttırılması” başlıklı bu proje kapsamında  okul öncesi dönemde çocuğu olan ailelere ve eğitimcilere Mayıs –Aralık 2014 tarihleri arasında kreşlerde aşılar ve aşı ile korunan hastalıklar konusunda eğitimler verilecek ve eğitsel belgeler hazırlanarak dağıtılacaktır.

Bu amaçla  kreş yöneticileri ile görüşülerek seminerler düzenlenmeye başlanmıştır.

Kreşleri ziyaret ederek ailelerin, yöneticilerin ve eğiticilerin sorularını yanıtlayan proje sorumlusu ve dernek yönetim kurulu üyesi  Prof. Dr. Ayşe Kılıç; ilginin büyük olduğunu Mayıs Haziran aylarında ziyaret edilen 10 kadar kreşte yöneticilerin Eylül ayı içerisinde tekrar toplantıların yapılmasını önerdiklerini belirtmektedir. Proje kapsamında kısa zaman içerisinde ulaşılan yönetici, eğitmen veya ailelerin genel görüşünün ”Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan bu eğitici aktivitelerin çok yararlı olduğu, aşılar ve hastalıklar konusunda doğru ve gerçek bilgilere toplumun gereksinim duyduğu” şeklindedir.

Proje konusunda daha fazla bilgi için Çocuk Sağlığı Derneği ile iletişime geçebilir ve dernek elektronik adresinden gelişmeleri izleyebilirsiniz.

∗ ∗ ∗

BÜYÜME-GELİŞME VE PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ ETKİNLİKLERİ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Endokrinoloji Bilim dalı kuruluşundan bu yana Çocuk Sağlığı Derneği ile bilimsel ve hizmet alanlarında işbirliği içinde çalışmıştır.

Çocuk Sağlığı Derneğinin kurucusu ve uzun süreli başkanı olan Sevgili Hocamız Prof. Dr Olcay Neyzi Boston’da Childrens Hospital’de Doçentlik tezi de dahil endokrin konusunda çalışmış, endokrin hastalıklar ve büyüme-gelişme konuları ile ilgilenmiş ve TÜBİTAK’dan aldığı proje ile Türk çocuklarında referans büyüme eğrilerinin hazırlanması ile uğraşmıştır. Büyümeye olan yoğun ilgisi, kurucusu olduğu bilim dalımızın adının Büyüme-Gelişme ve Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı olarak konulmasında en önemli etkendir.

1. Hasta hizmeti alanında etkinlikler:
Çocuk ve Ailelere yönelik Broşürler: 2008 yılında, Avrupa Pediatrik Endokrin Derneği (ESPE) tarafından hazırlanmış aile ve çocuklara yönelik broşürler kullanılmaya başlanmıştır. ESPE broşürleri bilim dalımız tarafından Çocuk Sağlığı derneğinin katkıları ile Türkçeye tercüme edilmiştir ve broşürler 28 farklı alanda olup basit ve orta düzeyde olarak iki farklı eğitim düzeyi için hazırlanmıştır. Broşürlerin adları aşağıda verilmektedir:
Büyüme Hormonu eksikliği, Çoğul Hipofiz hormon eksiklikleri, Diyabetes insipidus, Doğumsal adrenal hiperplazi, Ergenlik ve büyüme hormonu eksikliği, Erken ergenlik, Genç ve yetişkinde büyüme hormonu eksikliği, Hipertiroidizm, Hipotiroidizm, İntrauterin büyüme geriliği, Kortizol-büyüme hormonu eksikliği-hipoglisemi tedavisi, kraniofarengeoma, şişmanlık ve tip2 diyabet, yapısal büyüme ve ergenlik gecikmesi, Büyüme ve boy kısalığı, Çocukluk ve ergenlikte guatr, Çocukluk ve ergenlikte kemik, Çocukluk ve ergenlikte diyabetle yaşam, Ergenlik (Püberte) dönemi, Obezite (Şişmanlık), Turner Sendromu .

2. Bilimsel etkinlikler:
Uzun süredir devam eden okul taramaları sonucu Türk çocuklarının tartı ve boy eğrileri elde edilmiş ve Türkiye ve uluslararası alanda kullanılabilecek normal değerler hazırlanmıştır.
Bilim dalımızda yürütülen çeşitli çalışmalarda mali destek sağlanmıştır.
2008 yılından itibaren Pediatrik Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı çerçevesinde yılda 2-3 kez olmak üzere pediatri uzmanlarına interaktif kurs düzenlenmiştir. Bu kurslar İstanbul’da ve Edirne’de gerçekleştirilmiştir. Kurs konuları; Büyüme ve büyüme bozuklukları, Hipotiroidi ve Püberte olarak ele alınmıştır. Yine bu program çerçevesinde 2008 yılında uzmanlara yönelik Pediatrik Endokrinde Aciller Sempozyumu düzenlenmiştir (23-24 Kasım 2008, İstanbul Askeri Müze ve Kültür Sarayı- İSTANBUL). Sempozyum içeriği Çocuk Dergisi’nde ek sayı olarak basılmıştır (Çocuk Dergisi Volum 8, Supplement 2, Kasım 2008).

Mezuniyet Sonrası kursları:
KURS 1- Büyüme-Püberte
KURS 2: Tiroid hastalıkları
KURS 3: Diyabetes Mellitus
KURS 4: Pediatrik Endokrin Aciller

∗ ∗ ∗

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SOSYAL PEDİYATRİ BİLİM DALI ETKİNLİKLERİ

Kısa tarihçe:
Bilim Dalımız 1986 yılında kurulmuştur. Kurucu başkanımız Prof. Dr. Olcay Neyzi’dir.

Özel araştırma ve hizmet alanları:
• Pediatrik epidemiyoloji
• Koruyucu çocuk sağlığı hizmetleri
• Aşı ile korunulabilen hastalıklar ve aşı uygulamaları
• Anne sütü ile beslenmenin korunması, yaygınlaştırılması ve desteklenmesi
• Çocuk ve anne sağlığı açısından sağlıklı beslenme
• Çevre sağlığı
• Sağlam çocuk izlemi (çocuk sağlığının izlemi)
• Toplumda çocuk bakımı
• Okul sağlığı
• Sağlık eğitimi
• Çocuk istismarı ve ihmali
• Büyüme ve gelişmenin izlenmesi
• Ulusal büyüme eğrilerinin geliştirilmesi
• Çocukluk çağı hastalıklarına bütüncül yaklaşım
• İshalli hastalıklara yaklaşım
• Ulusal mama kodunun oluşturulması,
• Kaza ve yaralanmaların önlenmesi

Yukarıda belirtilen alanlar konusunda T.C. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, Sosyal Pediatri Derneği, Çocuk Sağlığı Derneği ve Avrupa Sosyal Pediatri Derneği ile ortak çalışmalar yürütür, danışmanlık hizmetleri verir.

Poliyomiyelit eradikasyonu, kızamık eliminasyonu, tamamlayıcı beslenmenin geliştirilmesi, okul sağlığı programlarının düzenlenmesi emzirme danışmanlığı, anne sütü ile beslenmenin korunması, yaygınlaştırılması ve desteklenmesi konularında ülke çapındaki etkinliklere katkıda bulunur.

Sertifika programları:
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Sosyal Pediatri Doktora Programına, Ana Çocuk Sağlığı ve Beslenme Yüksek Lisans programlarına destek olmaktadır. Emzirme Danışmanlığı kursları yürütülmektedir.

Hizmetler:
Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği (Sağlam Çocuk Kliniği adı 2005 yılındaki akademik kurul kararı ile değiştirilmiştir), bilim dalının temel uygulama ve hizmet birimidir. İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinin derslerinde yer alır. Koruyucu çocuk sağlığı, aşı uygulamaları, çocuk izlemi, toplumda çocuk sağlığı, bakımı ve beslenmesi, engelli çocuğun izlenmesi, çocuk istismarının ve kazalarının önlenmesi, anne sütü ile beslenmede danışmanlık, pediyatrik epidemiyoloji konularında eğitim yapar. İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarının yürütülmesine katkıda bulunur.

Genel işlem dökümü:
Sosyal Pediyatri Bilim Dalı anabilim dalında çalışan psikolog, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı ve diyet uzmanlarından destek alır, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Aile Sağlığı, Halk Sağlığı, Diş Hekimliği Fakültesi Pedodontoloji, Halk Sağlığı ve Peridontoloji Anabilim Dalları ile ortak çalışmalar yürütür. Yılda yaklaşık 4800 çocuk muayene edilmekte, 10,000 doz aşı yapılmaktadır.

Mezuniyet öncesi eğitime katılım:
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimi. Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin uygulamalı eğitimi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Uzmanlık öğrencilerinin eğitimi.

Mezuniyet sonrası eğitim programları:
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı mezuniyet sonrası eğitimine katkıda bulunur. Pediatri Günleri, Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu ve Sosyal Pediatri Derneği eğitim programlarına katkıda bulunulur. Kadın Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Biriminde emzirme danışmanlığı ve gebe eğitimi programlarının yürütülmesine destek olur.

Uzmanlık eğitim programı:
Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Programı içinde zorunlu rotasyonlar arasında yer alır. Uzmanlık öğrencileri aşağıdaki konularda eğitim alır:
• Koruyucu çocuk sağlığı uygulamaları
• Aşı uygulamaları
• Taramalar
• Çocuk sağlığı izlemi
• Toplumda çocuk sağlığı bakımı
• Pediatrik epidemiyoloji
• Emzirmenin ve beslenmenin değerlendirilmesi
• Kazalardan korunma
• Çocuk İstismarı ve ihmali
• Aile eğitimi

Misyon:
Sosyal Pediyatri Bilim Dalı, çocukların bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal sağlığını koruma, sağlam olduğu düşünülen çocukları değerlendirme ve sağlığın sürdürülmesini destekleme konusunda eğitim ve araştırma yapar; bu alandaki hizmetin geliştirilmesi için çalışır. Bünyesinde bu amaçla model hizmet birimleri oluşturur. Çocukla uğraşan hekimlerin bakış açısını tek bir çocuktan toplumdaki tüm çocuklara çeker. Eğitim, aile, sosyal ve kültürel çevre, ekonomik durum ve politikaların çocuk sağlığına etkisini değerlendirir. Klinik uygulamalar ile toplum sağlığı ilkelerini sentezleyebilir. Toplumun kaynaklarını diğer meslek alanları ile işbirliği içinde kullanarak, bütün çocuklara özellikle hizmetlere ulaşmakta güçlük çekenlere sağlık hakkını ulaştırabilme kavramı üzerine çalışmalar yapar; bu kavramı ve yöntemi sağlık alanında çalışmak üzere yetişeceklere öğretir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında koruyucu ve bütünleştirici hizmetleri (anne sağlığı ve aile sağlığı gibi) bünyesinde barındırır, kanıta dayalı uygulamaların geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

Vizyon:
Çocukların sağlığı, aileleri, çevreleri ve içinde yaşadıkları toplum ile bir bütündür. Koruyucu çocuk sağlığı uygulamaları önemlidir. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim etkinlikleri, temel olarak koruyucu çocuk sağlığına ve en sık görülen, en fazla engelliliğe yol açan sorunlara yönelik olmalıdır.

İletişim Bilgileri:
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı.
Dahili Tel: 31547 .
E-posta adresi: scocuk@istanbul.edu.tr

∗ ∗ ∗

AİLE EĞİTİM MATERYALLERİ

Şişmanlık ve tip2 Diyabet                                                                                                      

Turner Sendromu                                                                                                                       

Obezite (Sismanlik)                                        

Kraniofaringioma                                                                                    

Kraniofaringioma 2                                                                                                              

Konjenital Adrenal Hiperlazi                            

Intrauterin buyume geriligi                                                     

Hipertiroidizm 2                                                                                                    

Hipertiroidizm     

Genc ve  Yetişkinde Büyüme Hormonu Eksikliği   

Ergenlik ve Büyüme Hormonu Eksikligi                                                                      

Ergenlik (Puberte) Donemi                                        

Doğumsal Adrenal Hiperplazi 2                                            

Doğumsal Adrenal Hiperplazi                                                                   

Diabetes insipidus (şekersiz diyabet)                                                                                        

Çoğul Hipofiz  Hormon Eksiklikleri 2                                                                                                  

Çoğul Hipofiz Hormon Eksiklikleri                                                                                                                                                                     

Çocukluk ve Ergenlikte Kemik                                                                                                

yüme Hormonu Eksikliği 2                                           

yüme Hormonu Eksikligi                                                                                                               

Büyüme ve Boy Kisaliği                                                                                            

Cocukluk ve Ergenlikte Dia Yaş                                                                                                                                                           

Cocukluk ve Ergenlik Guatr

∗ ∗ ∗