cocuk amac

Amaçlar

Yarım yüzyılı aşkın bir süredir aralıksız çalışmalarını sürdüren Çocuk Sağlığı Derneği, bugün olduğu gibi yarın da çocuklarımızın doğum öncesinden ergenlik sonuna kadar yanında olmayı hedefler.

Çocuk Sağlığı Derneği bünyesinde 1970 yılından beri yürütülen “Şefkat Eli” programı, varlıklı aileden muhtaç aileye yardım amacını taşımaktadır.

Bu program, 1980’li yıllardan bu yana “Save the Children Fund”, “Rettet das Kind”, “Terre des Hommes” gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da desteklenmiştir. Ancak son yıllarda bu dış yardımlar giderek Türkiye’den daha yoksul ülkelere kaymıştır. Bunun yanı sıra, artık ülkemizde de yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren on binlerce ailenin varlığının bilincinde olan maddi gücü yeterli olan birçok birey vardır.

“Şefkat Eli” programı gibi muhtaç ailelerin çocuklarını desteklemeye yönelik programları destekleyen birey/aile/kurum sayısı ülkemizde bugün için az olmakla birlikte, bu sayının giderek artması bizlere güç vermektedir.

  •  Maddi ihtiyaç ve diğer nedenlerden dolayı çocuklarına bakamayan ailelere planlı yardımda bulunmak,
  • Türkiye’de koruyucu ve sosyal çocuk hekimliğinin yerleşmesine, böylece çocukların doğum öncesinden ergenlik yaşlarının sonuna kadar, bedensel, zihinsel ve sosyal yönlerden sağlıklı olmalarına katkıda bulunmak, çocuklarda hastalık ve ölümlerin azaltılmasına çalışmak, ailelere bu konuda destek olmak, yol göstermek,
  • Çocuk hekimliğinin bilimsel düzeyini yükseltmeye çalışmak, bu konularda bilimsel çalışmaları desteklemek,
  • Çocuklarla ilgili  hemşire, çocuk bakıcısı, sosyal ve teknik yardım elemanı yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Hekimler, diğer sağlık çalışanları, öğrenciler ve halk için eğitici programlar düzenlemek, bunun için yerli ve yabancı uzmanlar davet etmek,
  • Kadın ve çocuk sağlığı ile ilgili dergi, broşür ve kitaplar yayınlamak, kitaplık kurmaktır.
Siz de bağışçımız olun!