Şefkat Eli Programı

Çocuk Sağlığı Derneği bünyesinde 1970 yılından beri yürütülen Şefkat Eli programı varlıklı aileden muhtaç aileye yardım amacını taşımaktadır.

Bu program, 1980’li yıllardan bu yana “Save the Children Fund”, “Rettet das Kind”, “Terre des Hommes” gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da desteklenmiştir. Ancak son yıllarda bu dış yardımlar giderek Türkiye’den daha yoksul ülkelere kaymıştır. Bunun yanı sıra, artık ülkemizde de yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren on binlerce ailenin varlığının bilincinde olan maddi gücü yeterli birçok birey vardır.

Şefkat Eli Programı gibi muhtaç ailelerin çocuklarını desteklemeye yönelik programları destekleyen birey/aile/kurum sayısı ülkemizde bugün için az olmakla birlikte, bu sayının giderek artması bizlere güç vermektedir.

Programın Ana İlkeleri

Şefkat Eli destek/sponsorluk programının ana ilkeleri aşağıda sıralanmıştır:

  • Ailelerle görüşmeler ve ev ziyaretleri sonucunda yardıma aday olacakların belirlenmesi
  • Bu bilgilerin destekleyici ailelere iletilmesi
  • Ailelerin destekleyecekleri çocukların bakımını üstlenmeleri
  • Maddi yardımın bir bölümünün yiyecek, giyecek, kitap vb. şeklinde yapılması
  • Yardımların ailelere Dernek aracılığıyla ulaştırılması ve destekleyici ailenin kimliğinin yardım ulaştırılan çocuğa ve ailesine bildirilmemesi
  • Ev ziyaretleri ile çocukların ve programın izlenmesi
  • Desteklenen çocuklarla ilgili izlem sonuçlarının belirli aralıklarla destekleyici aileye bildirilmesi.

Eğitim konusunda çocuk ve ailenin özendirilmesine çalışılmakta, gerekirse yapılan yardım artan okul ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmektedir. Çocuğun öğretmenleri ile de iletişim kurularak okul başarısının izlenmesine ve varsa sorunlarının çözümüne yardımcı olmaya çalışılmaktadır.  Desteklenen çocukların sağlık izlemleri İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Otuz yıllık deneyimimiz, Şefkat Eli programının olanakları kısıtlı ailelerin çocuklarının güçlendirilmesinde etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir.

Programın hacmi; kime ve kaç çocuğa ne kadar yardım?

Bugüne kadar Şefkat Eli programından 30 000’den fazla çocuk yararlanmıştır. 1980’li yıllarda uluslararası kuruluşların da katkısıyla yılda destek verilen çocuk sayısı 1000’e yakın, oldukça yüksek bir düzeye ulaşmış olmasına karşın günümüzde Derneğimiz her yıl ancak 100- 150 çocuğa yardımı üstlenebilmektedir.

Dileğimiz kendi ülkemizden toplanan bağışların artmasıyla bu yerleşik programımızın daha fazla sayıda çocuğun yetişmesine yardımcı olabilmesidir. .

Bu program çerçevesinde, bir çocuğun aylık bakım ve eğitim katkısı olarak günümüzde en az 50 TL miktarında bir katkı öngörülmektedir.

Desteğin sürekliliği

Yardımların miktarı ne olursa olsun, önemli olan sürekli olmasıdır. Ödemeler aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık yapılabilir.

Amacımız çocuklarımıza yaşam mücadelesinde yalnız olmadıklarını hissettirmek, onların mümkün olduğunca erken yaştan okul yaşamlarının bitimine dek desteklenmesini sağlamaktır.

Nasıl destekleyici aile/kurum/kişi olabilirsiniz?

Destekleyici aile/kurum/kişi olmak için lütfen bize e-posta adresimizden (cocuksagder@superonline.com) ya da telefonla (0212 230 59 13) ulaşabilirsiniz.

Bu Programda önemli olan yardımın miktarından çok sürekliliğidir. Ödemeler bu program için özel olan Dernek hesabına yatırılmaktadır.