Evde Çocuk Bakıcısı Yetiştirme

Kadın ve çocuk sağlığı alanında Derneğin geçmişte yürüttüğü diğer bir etkinlik, çocuk bakıcısı yetiştirme amaçlı eğitim programları düzenlemektir.

Bu programların ilki, Bakırköy Belediyesi, Bakırköy Halk Eğitim Merkezi işbirliği ve özel firmaların desteğiyle 2006 yılında Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Ferit Aysan Eğitim Park’ındaki binasında yürütülmüş olan sekiz hafta süreli kurstur. Kuramsal ve uygulamalı eğitimi içeren bu kursta, belirli bir program çerçevesinde çocuk sağlığı ve gelişimi alanında uzman eğiticiler görev almış, ayrıca her hafta, yine bu konularda uzman bir konuk konuşmacı davet edilerek program zenginleştirilmiştir. Kursta, özellikle 0-5 yaş arası çocuğun beden ve ruh sağlığı konusunda bilgiler pekiştirilmiş, bu yaş çocukların bakımı için gerekli uygulamalar gösterilmiştir. Katılımlı eğitim yöntemleriyle yürütülmüş olan programda çocuğa yaklaşım ve iletişim konularına özellikle ağırlık verilmiştir. Kurs bitiminde uygulanmış sınavda başarı gösterenlere sertifika verilmiştir.

Bu programın diğer verimli bir sonucu, 2007 yılı içinde ders notlarının Prof. Dr. Olcay Neyzi ile Prof.Dr.Ayşen Bulut tarafından derlenerek “Evde Çocuk Bakımı” başlıklı bir kitap haline getirilmiş olmasıdır. Derneğimiz tarafından bastırılmış olan bu kitap evde çocuk bakıcılığı görevini üstlenen elemanlara olduğu kadar, anne ve babalara da yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu kitap, Dernek Merkezimizden temin edilebilir.

Anne-baba eğitimi alanında Derneğin diğer bir katkısı, Yönetim Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Gülbin Gökçay tarafından, anne ve babaların çocuk sağlığını izlemelerini kolaylaştırma amacıyla hazırlanmış olan “Çocuk Sağlığı İzlem Kitabı” başlıklı kitapçıktır.