Kadın Sağlığı ve Çocuk Sağlığı

Derneğimiz geçmişte kadın ve çocuk sağlığı konularında araştırmalara ve eğitim etkinliklerine de destek vermiştir. Bu amaçla İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Aile Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, bu kuruluşlara bağlı Sağlam Çocuk Polikliniği ve Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi (KÇSB) ile işbirliği yapılmıştır.

Birimde düzenlenen kısa ve uzun süreli kurslarla aile planlaması danışmanlığı, aile planlaması ile ilgili teknik konular (rahim içi araç uygulaması, vazektomi, tüp bağlanması, diğer yöntemler), doğum öncesi kontroller ve gebelik sağlığı, yeni doğan bebeğin bakımı, emzirme ve bebek beslenmesi, okul sağlığı, adolesan sağlığı gibi konularda kuramsal ve uygulamalı bilgiler verilmiştir. Emzirme, gebe sağlığı, aile planlaması, bebek ve çocuk bakımı konularında araştırmalar, ailelere ve sağlık elemanlarına hitap eden eğitici video filmlerinin yapımı pek çok kuruluşla işbirliği yapılarak gerçekleştirilmiştir.

Derneğimiz, Türkiye’de 2003 yılında İstanbul’da toplanan 2. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresinin düzenlenmesini sağlamıştır. Kadın ve çocuklarla ilgili sağlık görevlilerinin (uzman ve pratisyen hekimler, hemşireler, ebeler, diyetisyenler, psikologlar, pedagoglar) katıldığı ve ülkemizde kadın ve çocuklarla ilgili yeniliklerin ve sorunların sunulduğu bu bilimsel toplantılar iki yıl aralarla Türkiye’nin değişik illerinde yapılmaktadır. İstanbul’daki toplantıya 900’ü aşkın katılım olmuştur.

Derneğimiz, İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen tıp, hemşirelik ve iletişim öğrencilerine yönelik, İstanbul Üniversitesi Akran Eğitimi Projesi’ne maddi destek sağlamıştır. Bu etkinlik, üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam, cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanlarında bilgi ve beceri açısından olumlu davranış geliştirmelerinin desteklenmesi için akranlarını eğitebilecek öğrenciler yetiştirmek amacıyla yürütülmüştür. Projede İstanbul Tıp Fakültesinden ve Fakülte dışından uzmanların yanı sıra bu konuda eğitimli öğrenciler de eğitici olarak görev almıştır.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü tarafından 1994 yılından bu yana düzenlenen Emzirme Danışmanlığı kurslarına Derneğimiz destek olmuştur. Her yıl 3-4 kez düzenlenen bu kursta, çocuk sağlığı alanında çalışanlara anne sütü ile beslenme ve emzirme konularında son bilgiler verilmekte ve danışmanlık becerileri kazandırılmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği’nde klinik kayıtların geliştirilip değerlendirilerek 0-5 yaş arası sağlıklı çocukların büyüme eğrilerinin (persentil değerler) oluşturulması amacıyla  yapılan araştırmaya Derneğimiz maddi destek sağlamıştır. Sağlam Çocuk Polikliniğine devam eden sağlıklı çocukların vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve baş çevresi ölçümlerine dayalı ve yaklaşık 5000 ölçümün istatistik analizini içeren bu çalışma sonucunda Türk çocuklarına özgü büyüme eğrileri elde edilmiştir. Bu eğriler yayımlanmış ve Türkiye genelinde kullanıma sunulmuştur.

Erken çocukluk döneminde (0-3 yaş) anne ve bebek ilişkisinin geliştirilerek daha mutlu ebeveyn ve çocuklar yetiştirilebilmesini amaçlayan, Benzersiz Yıllar başlıklı eğitim programı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Toplum Merkezlerinde uygulanma amacıyla uzman psikologların işbirliği ile gerçekleştirilmiştir (Benzersiz Yıllar Projesi, 2010).