Okul Sağlığı

Geçmişte yürütülen ve şu anda sona ermiş olan, Okul Sağlığı Programı’nın ilk etkinliği, 2000- 2005 yıllarında İ.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü Aile Sağlığı Anabilim Dalı ile Sağlam Çocuk Birim’i tarafından Kağıthane’de bulunan Ferit Aysan İlköğretim Okulu’nda aileler ve öğretmenlerin işbirliği de sağlanarak yürütülmüştür. Bu program, Türkiye’deki ilköğretim okullarına bir model olarak tasarlanmış bir projedir. Bu çalışmada elde edilen deneyimler “Klinik Çocuk Forumu” başlıklı tıp dergisinin iki sayısında (2005 yılı Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık sayıları) tüm ayrıntıları ile yayımlanmıştır.

Bu proje ile iki önemli sonuç elde edilmiştir:

  • Üniversite ve Dernek desteği kesildikten sonra da Ferit Aysan İlköğretim okulunda sağlık hizmeti faaliyetleri, aynı yörede bulunan Sağlık Ocağı ile işbirliği yapılarak okul idaresince devam ettirilmiştir.
  • Bu proje ile elde edilen deneyimler, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarından yetkililerin de katıldığı iki toplantıda tartışılmış ve sonuçta “Türkiye’de Okul Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi” başlıklı bir yönerge taslağı hazırlanarak, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarına sunulmuştur  (Türkiye’de Okul Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi İçin Yönerge Taslağı, 2004).  Bu taslak Ankara’da Ekim 2004′ de yapılan bir toplantıda tartışılmış ve ilgililer tarafından olumlu karşılanmış, Sağlık Bakanlığı tarafından okul sağlığı etkinliklerinin desteklenmesi amacıyla ilgililere iletilen bir genelgeye konu olmuştur.