Tarihçe

Derneğimiz 1964 yılında İstanbul Üniversitesinde görevli bir grup çocuk hekimi ve çocuk sağlığı konusuna ilgi duyan yardımseverler tarafından ” İstanbul Çocuk Sağlığı Derneği” adıyla kurulmuş ve aynı yıl Bakanlar Kurulu kararıyla ”Kamu Yararına Dernek” statüsü kazanmış bir kuruluştur. Şubeler kurarak İstanbul dışında yaşayan çocuklarımıza da erişebilmek amacıyla 2000 yılında yapılan tüzük değişikliği ile Dernek bugünkü adını almıştır. Çocuk Sağlığı Derneği, Üniversite birimleri ile elele çalışarak uzun yıllardır Türkiye’de çocuk sağlığı alanında birçok hizmet, eğitim ve araştırma etkinliklerine destek olmuştur.

Derneğimiz bünyesinde 1970 yılında ”varlıklı aileden muhtaç çocuğa yardım” amaçlı bir program başlatmıştır. ” Şefkat Eli Kolu” adıyla ve ” Save the Children’s Fund” , ”Rettet das Kind” gibi uluslararası kuruluşların da katkısıyla 50 yılı aşkın bir süredir yürütülmekte olan bu program, Derneğimizin övündüğümüz etkinliklerinden biridir.

Bu ” destek – sponsorluk” programının ana ilkeleri:

* Ailelerle görüşmeler ve ev ziyaretleri ile yardıma aday olacak ailelerin ve çocuklarının özelliklerinin saptanması
* Bu bilgilerin ilgilenen ” destekleyici – sponsor ” ailelere iletilmesi
* Bu ailelerin yardım etmeyi istedikleri çocuğu seçmeleri ve bunu üstlendiklerini belirtmeleri,
* Maddi yardımın bir bölümünün yiyecek, giyecek,kitap, vb. şeklinde yapılması
* Yardımların Dernek aracılığı ile aileye ulaştırılması
* Ev ziyaretleri ile çocukların ve programın izlenmesi
* Desteklenen çocuk ailelerle ilgili izlem sonuçlarının belirli aralarla destekleyici aileye bildirilmesi şeklinde özetlenebilir.

Bu kapsamda İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı işbirliği ile yardım edilen çocuğun sağlık gereksinimleri en iyi şekilde karşılanmaya çalışılmaktadır. Eğitim konusunda çocuk ve aile özendirilmekte, gerekiyorsa yapılan maddi yardım, okul giderlerini karşılayacak şekilde artırılmaktadır. Öğretmenleri ile iletişim kurularak okul başarısının da izlenmesine ve varsa sorunların çözümüne yardımcı olmaya çalışılmaktadır. Bu programda özen gösterilen diğer bir nokta ”destekleyici aile” nin kimliğinin yardım ulaştırılan çocuğa ve ailesine bildirilmemesidir.

Elli yıllık deneyimimiz, ”Şefkat Eli” programının, olanakları kısıtlı ailelerin çocuklarının ve ailelerinin güçlendirilmesinde etkili bir yöntem olduğunu kanıtlamıştır. Bugüne kadar programdan yararlanmış olan binlerce çocuğumuzun bir bölümü doktor, mühendis gibi ulaşılması güç mesleklerde, diğerleri de başka alanlarda çalışan uygar bireyler olarak hayata atılmışlardır.